Comarch SFA Mobile Sales Force to nowoczesna i niezawodna aplikacja dla przedstawicieli handlowych. Wspiera handlowca w codziennej pracy oraz przyśpiesza i automatyzuje procesy.

Comarch SFA Mobile Sales Force pozwala osiągać coraz lepsze wyniki sprzedażowe dzięki bieżącemu dostępowi do danych o klientach (360° view), historii współpracy, dedykowanych ofertach, zamówieniach oraz należnościach. Wspiera działania merchandisingowe w punktach sprzedaży dzięki monitoringowi różnych  standardów, umożliwia łatwiejsze egzekwowanie działań promocyjnych oraz gromadzenie rynkowych danych o bieżących trendach i działaniach konkurencji poprzez rozbudowany moduł ankiet. Moduł trasówek, oferujący prezentację położenia użytkownika na mapach i geolokalizację punktów sprzedaży, prowadzi przedstawiciela do celu najbardziej optymalną trasą.


Funkcjonalności

 • KARTA KLIENTA: Możliwość podglądu i aktualizacji danych klientów (obsługiwanych przez danego przedstawiciela handlowego) oraz dostęp do historii współpracy z klientem
 • NALEŻNOŚCI: Funkcjonalność umożliwia przeglądanie zaległych faktur klientów w momencie wykonywania wizyty lub bezpośrednio na karcie klienta. Niezapłacone faktury mogą być importowane bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego
 • KARTA PRODUKTU: Dostęp do najważniejszych informacji o produkcie, danych logistycznych, cenników oraz zdjęć produktu
 • REJESTRACJA WIZYT / KONTAKTU Z KLIENTEM: Rejestrowanie kontaktu z klientem, czyli wizyty. Sam układ wizyty i jej elementy są definiowane przez administratora biznesowego po stronie klienta. Wizyty mogą być różnicowane pod względem elementów, ich obowiązkowości czy ustalonych parametrów – kategoryzacji klienta, kanału sprzedaży, itp.
 • KALENDARZ I ZARZĄDZENIE TRASÓWKĄ: Moduł aplikacji pozwalający na zarządzanie czasem pracy przedstawicieli handlowych. PH może samodzielnie planować sobie pracę, korzystając przy tym ze wsparcia aplikacji. Gotowa trasówka może być od razu zaprezentowana na mapie cyfrowej
 • ANKIETY I ZADANIA: Gotowe raporty na podstawie danych wymienianych w dokumentach EDI. Funkcjonalność udostępnia użytkownikowi możliwość wypełniania zdefiniowanych wcześniej ankiet i zadań. Ankiety i zadania służą m.in. do przeprowadzania merchandisingu, badania konkurencji czy cen na półce
 • MATERIAŁY POS: Zarządzanie materiałami POS pozwala pracownikowi na rejestrację wydania, obecności, instalacji i deinstalacji materiałów POS i środków trwałych zdefiniowanych w systemie
 • GPS: Funkcjonalność umożliwia zapisywanie pozycji pracownika w różnych momentach pracy z aplikacją, np. przy wykonywaniu wizyty, synchronizacji
 • NIEOBECNOŚCI: Funkcjonalność umożliwia rejestrację obecności krótko i długoterminowych. Po rejestracji nieobecność taka trafia do przełożonego do akceptacji
 • POWIADOMIENIA: Możliwość powiadamiania użytkownika o ważnych zdarzeniach za pomocą paska powiadomień, np. o nowych wiadomościach, niezamkniętych dniach pracy, nie wprowadzonej informacji o stanie licznika km, czy wyłączonym odbiorniku gps w urządzeniu (gdy jest on wymagany)
 • RAPORTY: Aplikacja zawiera szereg predefiniowanych raportów dostępnych dla przedstawiciela handlowego. Są to raporty sprzedażowe (po asortymencie, klientach, hurtowniach), marketingowe (z realizacji ankiet i zadań), z realizacji trasówki oraz realizacji targetów sprzedażowych i jakościowych
 • ZAMÓWIENIA: Możliwość rejestracji zamówień podczas wizyty u klienta. Przedstawiciel podczas ich składania ma na urządzeniu mobilnym dostęp do aktualnych stanów magazynowych i cen dostępnych produktów, czy warunków handlowych klienta
 • TARGETY: Aplikacja umożliwia przypisywanie przedstawicielom zarówno targetów sprzedażowych, jak i jakościowych. Ich realizacja może być na bieżąco śledzona na urządzeniu mobilnym oraz przez przełożonych
 • BAZA WIEDZY: Stały i łatwy dostęp do wszelkich niezbędnych materiałów sprzedażowych i promocyjnych. Dzięki tej funkcjonalności przedstawiciel ma zawsze wszystkie informacje pod ręką - na swoim urządzeniu mobilnym
 • PROMOCJE: Aplikacja powiadamia w czasie wizyty u klienta o obowiązujących promocjach. Przedstawiciele mogą rejestrować promocyjne zamówienia i wydawane w związku z nimi benefity
 • MERCHANDISING: Funkcjonalność pozwala przedstawicielom egzekwować podczas wizyty w punkcie sprzedaży wymogi i standardy w zakresie dystrybucji i ekspozycji produktów
 • ZARZĄDZANIE FLOTĄ: Możliwość rejestracji wykorzystania samochodów przez przedstawicieli, monitorowania napraw oraz innych zdarzeń. Automatyczne powiadomienia o zbliżających się przeglądach rejestracyjnych i gwarancyjnych
 • KOSZTY: Aplikacja umożliwia przedstawicielom rejestrację ponoszonych w trakcie pracy wydatków. Zarejestrowane koszty są następnie przekazywane do rozliczenia kierownictwu
 • WIADOMOŚCI: Funkcjonalność umożliwia bieżącą komunikację z pracownikami poprzez wysyłanie pojedynczych lub zbiorczych wiadomości tekstowych

Nowoczesna aplikacja mobilna, które wspomaga przedawców w ich codziennej pracy:

 • Możliwość dowolnej konfiguracji poszczególnych kroków i elementów każdej wizyty
 • Zbieranie informacji rynkowych: 
  - Ankiety
  - Standardy dystrybucji
  - Standardy ekspozycji
 • Dostęp do pełnej historii współpracy – mobilny CRM
 • Raportowanie promocji centralnych
 • Zarządzanie materiałami marketingowymi dla punktów sprzedaży (POS)
 • Funkcjonalny kalendarz i zarządzanie trasami
 • Rozpoznawanie obrazu

Kompleksowe rozwiązanie, które powoduje że proces sprzedaży staje się bardziej efektywny:

 • Konfigurowalne kroki i elementy każdej wizyty
 • Intuicyjny proces zamawiania:
  - Dostęp do aktualnych stanów magazynowych, cen, promocji i warunków handlowych
  - Sugestie
 • Dostęp do pełnej historii współpracy – mobilny CRM
 • Zbieranie informacji rynkowych
 • Widok produktów 360º 
 • Zarządzanie materiałami marketingowymi dla punktów sprzedaży (POS)
 • Funkcjonalny kalendarz i zarządzanie trasami

Pierwsza na świecie aplikacja, gotowa aby sprostać wymaganiom branży HoReCa:

 • Dostęp do pełnej historii współpracy i warunków handlowych – mobilny CRM
 • Kreator kart win i napojów
 • Widok produktów 360º wzbogacony o porady eksperckie
  - Region pochodzenia produktu
  - Rodzaj i charakter
  - Rocznik
 • Przepisy – cross-selling dzięki sugestiom zamówień
 • Zarządzanie materiałami marketingowymi dla punktów sprzedaży (POS)
 • Funkcjonalny kalendarz i zarządzanie trasami
 • Integracja z call center

Liczne funkcje aplikacji zostały zaadoptowane do potrzeb handlu środkami farmaceutycznymi:

 • Dostęp do pełnej historii współpracy i warunków handlowych – mobilny CRM
 • Wizyty grupowe
 • Funkcjonalny kalendarz i zarządzanie trasami
  - przypomnienia o wizytach
 • Dystrybucja próbek
 • Wartościowe materiały marketingowe
  - dostosowywanie do restrykcyjnych wymogów prawnych
 • Raportowanie
 • Widok produktów 360º
  - profesjonalna prezentacja produktu
 • Baza wiedzy
  - regularny dostęp do informacji na temat nowych produktów (z systemu Comarch ERP)
  - informacje o lekarzach
  - informacje o aptekach (z systemów zewnętrznych)

Kompleksowe rozwiązanie, które powoduje że proces sprzedaży staje się bardziej efektywny:

 • Możliwość dowolnej konfiguracji poszczególnych kroków i elementów każdej wizyty
 • Zarządzanie ofertami i przetargami
 • Karty inwestycje
 • Zarządzanie zasobami
  - instalacja/odinstalowywanie
 • Zarządzanie zleceniami serwisowymi
 • Intuicyjny proces zamawiania:
  - Zarządzanie specjalnymi zniżkami
 • Widok produktów 360º 
 • Planowanie zadań
 • Funkcjonalny kalendarz i zarządzanie trasami
  - zautomatyzowana organizacja wizyt

Nowoczesna aplikacja mobilna, które wspiera pracowników w codziennej pracy:

 • Możliwość dowolnej konfiguracji poszczególnych kroków i elementów każdej wizyty
 • Zbieranie informacji
  - Ankiety
  - Zadania
  - Notatki
  - Powiadomienia
  - Współrzędne GPS
 • Dostęp do pełnej historii współpracy – mobilny CRM
 • Funkcjonalny kalendarz i zarządzanie trasami

Usługi:

 • COMARCH HELPDESK: Comarch Helpdesk jest pierwszą linią wsparcia dla użytkowników systemów Comarch SFA. Konsultanci Comarch zapewniają wsparcie telefoniczne dostępne w 6 językach (EN, DE, PL, UA, RU, FR) - 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie.
 • SZKOLENIA: Comarch świadczy użytkownikom swoich systemów usługę profesjonalnych szkoleń. Szkolenia są prowadzone przez doświadczony zespół konsultantów naszego Centrum Szkoleniowego.
 • COMARCH ASYSTA TECHNICZNA: W ramach drugiej linii wsparcia technicznego Comarch zapewnia wsparcie emailowe (ticketing system) w zakresie instalacji i konfiguracji systemu oraz naprawiania błędów.
 • HOSTING: Comarch Hosting jest usługą udostępniania kompletnego środowiska IT dla oferowanych systemów, zlokalizowanego w jednym z Data Center firmy. Klient otrzymuje gwarancję działania aplikacji biznesowych dzięki bezpiecznej infrastrukturze i usługom management services. Data Centers Comarch mieszczą się w Niemczech (Frankfurt, Drezno), Francji (Lille), USA (Chicago) i Polsce (Kraków, Warszawa).
 • SERWIS URZĄDZEŃ MOBILNYCH: W celu zapewnienia ciągłości pracy użytkowników swoich systemów Comarch świadczy dodatkowo usługę serwisowania urządzeń mobilnych.
 • ZAKUP SPRZĘTU MOBILNEGO: Comarch współpracuje z najlepszymi dostawcami sprzętu komputerowego i urządzeń mobilnych, w tym Apple (Comarch posiada status Apple’s Authorised Reseller) oraz Samsung.
 • NORMALIZACJA I HARMONIZACJA DANYCH: W ramach wdrożenia modułu Online Distribution Comarch ofertuje również jednorazową lub cykliczną usługę normalizacji i harmonizacji danych pozyskiwanych od dystrybutorów /hurtowni w ramach projektu.
 • WERYFIKACJA JAKOŚCIOWA DANYCH: W przypadku Online Distribution usługą dodatkową jest również weryfikacja jakościowa danych, którą wykonują pracownicy Comarch. W ramach tej usługi, cyklicznie następuje weryfikacja danych pobieranych od grupy dystrybutorów / hurtowni poprzez porównywanie danych elektronicznych z ich wersjami papierowymi (raportami, zestawieniami itp.)
 • PRZYPISYWANIE GEOKORDYNATÓW: W ramach udostępniania aplikacji świadczymy usługę przypisania geokoordynatów do każdego punktu sprzedaży.

Korzyści

 • Wzrost efektywności sprzedaży - pełne wsparcie procesu ofertowania i sprzedaży
 • Wzrost aktywności przedstawicieli handlowych w regionach (wsparcie w codziennej pracy i targety)
 • Automatyczne raportowanie pracy przedstawiciela handlowego
 • Wsparcie w codziennej pracy – z góry określone scenariusze wizyty, dostosowane do specyfiki pracy PH oraz danej kategorii klienta, baza wiedzy
 • Zarządzanie materiałami POS i promocyjnymi
 • Bieżący kontakt z przełożonym – wykorzystanie modułu wiadomości
 • Zarządzanie planem pracy – kalendarz i trasówki
 • Skrócenie szkolenia dla nowych pracowników - historia współpracy z klientem dostępna w systemie

Pozostałe nasze strony