Comarch WMS Zarządzanie to narzędzie przeznaczone do zarządzania logistyką magazynową firmy. Daje możliwość zarządzania magazynem wysokiego składowania oraz magazynierami, którzy realizują przypisane im dyspozycje oraz inne zadania.

Aplikacja Comarch WMS Zarządzanie jest zintegrowana bezpośrednio z systemami do zarządzania przedsiębiorstwem: Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP XL. 

Poznaj korzyściwms zarzadzanie

Comarch WMS Zarządzanie znajduje się centrum dowodzenia magazynem oraz jego procesami. Aplikacja webowa skierowana do dyspozytorów oraz kierowników magazynu umożliwia m.in.: 
 • elastyczne budowanie struktury magazynowej,
 • zarządzanie położeniami oraz sterowanie relokacją zasobów w magazynie,
 • monitorowanie realizacji dyspozycji dokonanej przez operatorów w aplikacji Comarch WMS Magazynier,
 • administrowanie uprawnieniami magazynierów oraz dostosowywanie parametrów procesów,
 • kontrolę stanów minimalnych oraz maksymalnych towarów,
 • weryfikację obciążenia oraz rankingu magazynierów,
 • konfigurację zlecenia wysyłki kurierem,
 • analizę danych magazynowych z wykorzystaniem raportów.

wms zarzadzanie1Usprawnienia dla dyspozytorów

Comarch WMS Zarządzanie zapewnia sprawną obsługę spływających z systemu ERP dyspozycji magazynowych poprzez: 
 • prosty i intuicyjny interfejs listy dyspozycji,
 • podział zadań do realizacji w zależności od ich statusu,
 • ustalanie kolejności realizacji za pomocą priorytetów,
 • przypisywanie ręczne lub automatyczne magazynierów do realizacji dyspozycji,
 • podgląd aktualnego obciążenia pracowników magazynu,
 • monitorowanie stopnia oraz etapu realizacji dyspozycji magazynowej,
 • podgląd oraz możliwość zmiany sposobu dostawy oraz przypisanego kuriera,
 • weryfikację danych dotyczących dyspozycji (m.in. dokumentów powiązanych, adresu wysyłkowego, wagi dyspozycji, daty realizacji),
 • ergonomiczne filtrowanie dokumentów do realizacji oraz zrealizowanych,
 • przypisywanie oraz podgląd jednostek logistycznych powiązanych z dyspozycją,
 • możliwość generowania nowych dyspozycji w zależności od potrzeb.

Dzięki zastosowaniu Responsive Web Design, aplikacja webowa Comarch WMS Zarządzanie automatycznie dostosowuje się do rozmiaru ekranu. Kierownik może zatem w sposób przejrzysty i wygodny zarządzać pracą magazynu na każdym urządzeniu (laptop, PC, smartfon czy tablet).


Kontrola procesu inwentaryzacji magazynu

Weryfikacja rzeczywistego stanu magazynu jest jednym z najważniejszych procesów logistycznych. Przeprowadzenie inwentaryzacji spełnia nie tylko obowiązek prawny, ale także zapewnia ciągłość pozostałych procesów magazynowych, dostęp do aktualnych danych dotyczących stanów towarów oraz pozwala na wykrycie błędów i nadużyć. 

Comarch WMS Zarządzanie zapewnia kierownikom magazynu:

 • dostosowanie obsługi procesu inwentaryzacji całego magazynu,
 • wybór sposobu realizacji inwentaryzacji w aplikacji Comarch WMS Magazynier (spis z natury, porównanie stanów),
 • wskazanie do inwentaryzacji wewnętrznej położeń lub partii towarów,
 • automatyczne zakładanie inwentaryzacji po zgłoszeniu braku przez magazyniera,
 • monitorowanie postępu zliczania pozycji wybranych do sprawdzenia,
 • filtrowanie nadwyżek oraz niedoborów,
 • wybór pozycji do ponownego odczytu (tworzenie wieloetapowych inwentaryzacji),
 • możliwość zlecenia inwentaryzacji firmom zewnętrznym poprzez eksport pozycji oraz położeń magazynu oraz import wyników inwentaryzacji,
 • przekazanie wyników inwentaryzacji do systemu ERP w celu ewidencji różnic.

Zarządzanie lokalizacją zasobów

Comarch WMS Zarządzanie umożliwia elastyczną budowę magazynu nie tylko z dowolnie zdefiniowanych elementów (t.j. strefy, rzędy, regały, półki), ale także tworzenie magazynów zbiorczych w celu efektywniejszego wykorzystania przestrzeni magazynowej. Aplikacja pozwala na: 
 • wybór dowolnych elementów do budowy struktury magazynowej,
 • odpowiedni dobór parametrów (t.j. objętość, nośność), które mają być kontrolowane,
 • dostosowanie ilości poziomów struktury do potrzeb magazynu,
 • dowolną adresację położeń (w tym wprowadzenie listy wartości do zakresu generowanych położeń),
 • szybkie generowanie etykiet dla lokalizacji (gniazd) magazynowych,
 • zarządzanie położeniami poprzez definiowanie priorytetów oraz dozwolonych/zabronionych towarów do składowania,
 • definiowanie normatywów oraz domyślnych położeń dla towarów, 
 • podgląd zajętości powierzchni magazynu oraz poszczególnych poziomów (np. stref),
 • weryfikacja aktualnego stanu oraz położenia towaru, partii oraz nośnika (np. po kodzie SSCC),
 • tworzenie dyspozycji relokacji towaru lub nośnika,
 • automatyczne uzupełnianie miejsc kompletacji (pickingu) na podstawie zdefiniowanych stanów minimalnych towaru,
 • sterowanie algorytmami składowania oraz pobrania towaru z położenia,
 • użycie położeń współdzielonych między magazynami w celu maksymalizacji wypełnienia lokalizacji.

Opcje konfiguracyjne

Comarch WMS obsługuje klientów z różnych branż (m.in. medycznych, spożywczych, produkcyjnych, retail, chemicznych), z tego względu posiada bardzo dużo możliwości konfiguracji oraz dostosowania aplikacji magazynowych do potrzeb magazynu klienta. 

Wśród ustawień dostępnych z poziomu Comarch WMS Zarządzanie warto wymienić:

 • tworzenie profili uprawnień pracowników w magazynie (dozwolonych oraz zabranych operacji dostępny w aplikacji na kolektorze),
 • definiowanie wymiarów oraz limitów jednostek logistycznych (np. palet) stosowanych w magazynie,
 • dostosowanie parametrów procesów magazynowych (t.j. ustawienie pojedynczego skanowania podczas pakowania zamówienia oraz automatyczna wysyłka zlecenia do kuriera po zakończeniu procesu kompletacji),
 • ustawienie dostępności drukarek oraz wydruków etykiet (położeń, palet wg standardu GS1),
 • konfiguracja komunikacji z kurierami, parametrów zleceń spedycji paczki oraz automatycznego pobrania i wydruku listu przewozowego,
 • sterowanie algorytmami przyjęcia oraz wydania przez wybór odpowiedniej strategii (FIFO, FEFO, LIFO oraz preferowania pustych lub maksymalizacji wypełnienia położeń magazynowych).

Pozostałe nasze strony