Comarch ERP XL nowa aplikacja Comarch MES

Szanowni Państwo,

Udostępniono pierwszą wersję aplikacji Comarch MES. Wersja została oznaczona numerem 2017.0.1, ze względu na współpracę z Comarch ERP XL 2017.0.1. Korzystając z aplikacji pracownicy realizujący produkcję mogą ewidencjonować postęp wykonywanych czynności za pomocą ekranów dotykowych bezpośrednio na stanowisku pracy m.in. szybko rejestrować uruchomienie operacji, wprowadzać informacje o wykonanych działaniach oraz informować o zakończeniu operacji produkcyjnych.

Do najważniejszych funkcji udostępnionych w aplikacji należą:

  • Możliwość wprowadzenia na stanowisku produkcyjnym informacji o uruchomieniu wykonywania operacji.
  • Udostępnienie pracownikom produkcji opcji edycji operacji lub konfiguracyjne wyłączenie takiej możliwości.
  • Umożliwienie pracownikom wprowadzenia informacji o zakończeniu wykonywanej operacji.
  • Wprowadzenie konfigurowalnych sposobów rejestracji operacji produkcyjnych.
  • Udostępnienie raportowania własnych zadań operatora oraz prac przypisanych dla wybranych zasobów lub gniazd roboczych.
  • Wprowadzenie możliwości wglądu operatora w zadania własne oraz przypisane do wszystkich pracowników.

Ponadto aplikacja, dzięki zastosowanej technologii automatycznie dostosowuje się do wielkości ekranów, na których jest wyświetlana, optymalnie wybierając rozkład i wielkość przycisków widocznych na ekranie.

Źródło: Comarch

Pozostałe nasze strony