Comarch ERP XL nowa aplikacja Comarch DMS 2017.1

Szanowni Państwo,

Nowa odsłona aplikacji Comarch ERP Obieg dokumentów, która od wersji 2017.1 nazywa się Comarch DMS (Document Management System). Wersja mobilna aplikacji zmieniła nazwę na Comarch Mobile DMS. Nowa wersja, oprócz zmiany nazwy zawiera szereg nowych funkcjonalności. Do najważniejszych z nich można zaliczyć wprowadzenie intuicyjnego kreatora dashboardów oraz możliwość przeglądania przygotowanych raportów na wszystkich obsługiwanych platformach (Desktop, Web, iOS, Android).

Wraz z nową nazwą Comarch DMS 2017.1 został wyposażony w wiele ciekawych funkcjonalności. Do głównych zmian wprowadzonych w aplikacji należą m.in.:

 • Udostępnienie możliwości raportowania informacji z Comarch DMS za pomocą wbudowanych dashboardów na wszystkich platformach (Desktop, Web, iOS, Android).
 • Dodanie intuicyjnego kreatora, za pomocą którego możliwe jest definiowanie przez użytkownika własnych raportów.
 • Udostępnienie nowej przeglądarki załączników graficznych w aplikacji desktopowej.
 • Rozbudowanie okna skanowania dokumentów o nowe funkcjonalności.
 • Oprogramowanie niezależnych uprawnień do tworzenia dokumentów.
 • Wprowadzenie możliwości cofnięcia dokumentu do poprzedniego etapu.
 • Udostępnienie funkcji pracy wieloinstalacyjnej.
 • Wprowadzenie możliwości zawężania listy typów obiegów dla operatora na liście dokumentów.
 • Dodanie możliwości nadpisania istniejącego typu obiegu za pomocą mechanizmu „Import typu obiegu”.
 • Udostępnienie wyświetlenia uproszczonej formatki (A)FZ Comarch ERP XL w aplikacji desktopowej.
 • Wprowadzenie możliwości inicjowania domyślnej wartości w kontrolce „Lista”.
 • Udostępnienie możliwości modyfikacji daty utworzenia dokumentu.
 • Dodanie możliwości wyboru rodzaju ceny netto/brutto na formatce „Dokumenty ERP XL”.
 • Wprowadzenie możliwości edycji nazwy towaru na formatce „Dokumenty ERP XL”.

Źródło: Comarch

Pozostałe nasze strony